Όροι συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα Συμμετοχής

Στα βραβεία μπορούν να καταθέσουν υποψηφιότητα όλες οι εταιρείες που διαθέτουν τρόφιμα, καλλυντικά, είδη υγιεινής, συμπληρώματα διατροφής, απορρυπαντικά, προϊόντων από τον ευρύτερο χώρο της μόδας, όλα με πιστοποίηση cruelty free, όπως επίσης και υπηρεσίες που αφορούν τον βιγκανισμό και τα τελευταία 2 χρόνια έχουν να επιδείξουν καινοτόμες πρακτικές στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.

Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί. H αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την κριτική επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα οι εταιρείες. Οι διοργανωτές και η κριτική επιτροπή ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα. Οι συμμετέχουσες στα βραβεία εταιρείες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας , τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά. Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η διοργανώτρια εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του διαγωνισμού ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της διοργανώτριας εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.

Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητα τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής , καθώς και τις αποφάσεις της κριτικής επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη µία υποψηφιότητα, θα πρέπει µέχρι την 02.10.2020:

 • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας στο site
 • Να γίνει η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε στο site και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο email: [email protected]

Ζητούμενα Υποψηφιοτήτων

Για να υποβάλετε τις υποψηφιότητές σας στην online αίτηση, θα σας ζητηθεί να παρέχετε υποχρεωτικά τα παρακάτω ζητούμενα:

1. Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Περιγράψτε τo προϊόν / υπηρεσία που υποβάλλετε, παραθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερα ποσοτικά και ποι¬οτικά στοιχεία και αναφέροντας την καινοτομία, τα οφέλη και τα αποτελέσματα που είχε, σύμφωνα με την κατηγορία που συμμετέχει, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης και αναφέροντας τους λόγους για τους οποπιστεύετε ότι θα πρέπει να βραβευθεί στην συγκεκριμένη κατηγορία. Χρησιμοποιείστε απλό κείμενο (plain text). Στο κείμενό σας μπορεί να περιλαμβάνεται link www.veganawards.gr

2. Media-Ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που μπορεί να δημοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα μέσα της Boussias Communications, με την ολοκλήρωση της τελετής απονομής. Δώστε έμφαση στα αποτελέσματα!

3. Φωτογραφίες (Προαιρετικά – αρχεία .jpg έως 4 αρχεία, έως 3ΜΒ)

Για μια ολοκληρωμένη εικόνα της υποψηφιότητάς σας, μπορείτε να συνοδεύσετε το κείμενο με κάποιες φωτογραφίες. Τα αρχεία πρέπει να είναι υψηλής ευκρίνειας και αισθητικής, λόγω τόσο της βαρύτητάς τους στη διαδικασία αξιολόγησης όσο και λόγω της πιθανής δημοσίευσής τους, ως συνοδευτικό υλικό ενημερωτικών κειμένων ή εκδόσεων, στην περίπτωση βράβευσης.

4. Γραφήµατα (προαιρετικά – αρχεία .pdf, έως 4 αρχεία, έως 10 MB ανά αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

6. Video (προαιρετικά – ένα αρχείο .mp4, έως 1 αρχείο, έως 50MB)

Συμπεριλάβετε σύντομο βίντεο mp4, το οποίο θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από την Kριτική Eπιτροπή, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην υποβολή της υποψηφιότητας και λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά κριτήρια που ακολουθούν:

Πυλώνας 1: Food & Beverage

 1. Συστατικά και περιεκτικότητα
 2. Διατροφική Άξία
 3. Διαδικασία παραγωγής
 4. Καινοτομία (π.χ. Έρευνες – Πιστοποιήσεις)

Πυλώνας 2: Every Day Essentials Products

 1. Υλικά
 2. Διαδικασία Παραγωγής
 3. Καινοτομία (π.χ. Έρευνες – Πιστοποιήσεις)

Πυλώνας 3: Services

 1. Εξοπλισμός
 2. Πιστοποιήσεις
 3. Καινοτομία
 4. Ποιότητα Υπηρεσιών και διαδικασιών (Service Quality)
  1. Άξιοπιστία
  2. Πρόσβαση και τοποθεσία
  3. Επικοινωνία

Κόστος Υποψηφιότητας

Το κόστος υποψηφιότητας έχει διαμορφωθεί ως ακολούθως:

1η υποψηφιότητα: 300€ + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 5 υποψηφιοτήτων (4 + 1 δωρεάν): 1.200€ + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 10 υποψηφιοτήτων (7 + 3 δωρεάν): 2.100€ + 24% Φ.Π.Α.

Κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 11η – 20η: 200€ + 24% Φ.Π.Α.

Κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 21η και άνω: 175€ + 24% Φ.Π.Α.

Χορηγός

Η V-label στηρίζει τον πρώτο διαγωνισμό αυστηρά χορτοφαγικών προϊόντων στην Ελλάδα που διοργανώνεται από την Boussias communications. Τρόφιμα και καλλυντικά που δεν περιλαμβάνουν συστατικά ζωϊκής προέλευσης και η παραγωγή τους δεν έχει απαιτήσει την εκμετάλλευση ζώων διαγωνίστηκαν για καινοτομία και εφευρετικότητα στον πρώτο διαγωνισμό τέτοιου είδους στην Ελλάδα.

Ο διαγωνισμός αυτός ακολουθεί την σημαντική ανάπτυξη της κατανάλωσης vegan προϊόντων, κατανάλωση η οποία βασίζεται περισσότερο στους flexitarians (κρεατοφάγους που έχουν αποφασίσει να μειώσουν την πρόσληψη κρέατος) οι οποίοι αποτελούν και ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο κοινό – σε πολλές χώρες αγγίζει στην πραγματικότητα το 40-50% του πληθυσμού. Για τον λόγο αυτό πολλές βιομηχανικές μονάδες αναπτύσσουν vegan προϊόντα, τα οποία και αναμένεται να ενθουσιάσουν το κοινό τους, καθώς προσφέρουν εξαιρετικές  χορτοφαγικές γεύσεις ακόμα και σε προϊόντα που παραδοσιακά περιείχαν κρέας ή γαλακτοκομικά. Σημαντικός αριθμός ελληνικών εταιριών έχει προχωρήσει σε παραγωγή vegan προϊόντων και πολλά από αυτά έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό με αξιοσημείωτα αποτελέσματα.

Η V-label GmbH με έδρα την Ελβετία, που αποτελεί τον μεγαλύτερο φορέα πιστοποίησης για προϊόντα χορτοφαγίας (vegan & vegetarian) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει σηματοδοτήσει ήδη πλέον των 40,000 προϊόντων τροφίμων και καλλυντικών, στηρίζει ως χορηγός αυτήν την σημαντική προσπάθεια των Ελληνικών επιχειρήσεων να επεκταθούν στην συγκεκριμένη, πολλά υποσχόμενη, αγορά. Και βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους και το κατοχυρωμένο από την v-label σήμα με το φυλλαράκι, για να συνδράμει στην προσπάθειά επέκτασής τους σε νέες αγορές. Στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, το σήμα -label παρέχεται από την Greekexports, τοπικό εκπρόσωπο της V-label GmbH.

Υποστηρικτής

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publication

Boussias Communications