Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Πυλώνας 1: Food & Beverage

Αφορά καινοτόµα τρόφιµα και ποτά που πρεσβεύουν τις αξίες της Vegan διατροφής.

1.1 Meat Αlternative

1.1.1. Best Burger alternative
1.1.2. Best Chicken alternative
1.1.3. Best Sausage / Cold Cuts alternative
1.1.4. Best Other meat alternative

1.2 Dairy Alternative

1.2.1. Best Non-Dairy Milk
1.2.2. Best Non-Dairy Yogurt
1.2.3. Best Non-Dairy Cheese
1.2.4. Best Non-Dairy Dessert
1.2.5. Best Non-Dairy Ice Cream

1.3 Vegan Condiments
1.4 Vegan Pastry
1.5 Vegan Chocolate
1.6 Vegan Snack
1.7 Vegan Meal

1.7.1. Best Vegan Meal
1.7.2. Best Vegan Ready Meal
1.7.3. Best Vegan Frozen Meal

1.8 Vegan Beverage / Drink
1.9 Vegan Functional Product
1.10 Alternative Seafood
1.11 Vegan Cooking Ingredients

1.11.1. Best Vegan Butter
1.11.2. Best Vegan Oil

1.12 Vegan Spreads, Dips & Sauces
1.13 Vegan Protein

1.13.1. Best Vegan protein
1.13.2. Best Protein intake food

1.14 Vegan Gluten Free Product

1.15 F&B Products in Progress for Certification
Σε αυτή την κατηγορία µπορούν να καταθέσουν υποψηφιότητες εταιρείες οι οποίες διαθέτουν προϊόντα που έχουν ξεκινήσεις τη διαδικασία πιστοποιήσης, αλλά δεν την έχουν ακόµα ολοκληρώσει.

1.16 F&B Products without Certification
Σε αυτή την κατηγορία µπορούν να καταθέσουν υποψηφιότητες εταιρείες οι οποίες έχουν προϊόντα που δεν διαθέτουν πιστοποιήσεις, αλλά µπορούν οι ίδιες να επιχειρηµατολογήσουν τόσο για τα συστατικά, όσο και για την γραµµή παραγωγής αλλά και τη φιλοσοφία τους, ότι είναι εντός του πλαισίου του βιγκανισµού.

Πυλώνας 2: Every Day Essentials

Αφορά καινοτόµα προϊόντα, καθηµερινής φροντίδας και προσωπικής υγιεινής, cruelty free, όπως επίσης ρούχα, αξεσουάρ και είδη διακόσµησης που πρεσβεύουν το Vegan Lifestyle.

2.1 Bauty & Personal Care Vegan product

2.1.1. Best Vegan Supplement/superfoods
2.1.2. Best Vegan Haircare product
2.1.3. Best Vegan Skincare product
2.1.4. Best Vegan Cosmetics product
2.1.5. Best Vegan Personal Care product

2.2 Kids Care Vegan Product
2.3 Household Care Vegan Product
2.4 Vegan Clothes of the Year

2.4.1. Best Vegan Fashion Brand
2.4.2. Best Vegan Shoes & Bags Brand

2.5 Vegan Furnitures
2.6 Vegan Gadget
2.7 Vegan Pet Care Product

Πυλώνας 3: Services

Αφορά υπηρεσίες, media και επιχειρήσεις που πρεσβεύουν είτε εν µέρη είτε στο σύνολό τους το Vegan Lifestyle.

3.1 Vegan Food Service

3.1.1. Best Vegan Comfort Food Chain
3.1.2. Best Vegan Restaurant/Chain
3.1.3. Best Restaurant/Chain with Vegan Options
3.1.4. Best Vegan Catering
3.1.5. Best Vegan Cookbook
3.1.6. Best Vegan Recipes Media

3.2 Vegan Beauty Service
3.3 Vegan Retail Store
3.4 Vegan Online

3.4.1. Best Vegan Site
3.4.2. Best Vegan Blog
3.4.3. Best Vegan E-shop
3.4.4. Best Vegan Social Media Spot

3.5 Vegan Hotel
3.6 Vegan Educational Program

3.6.1. Best Vegan Educational Program
3.6.2. Best Vegan Seminar

3.7 Miscellaneous
*Στην κατηγορία αυτή υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες του συγκεκριμένου Πυλώνα. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την κριτική επιτροπή και ο πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της είναι εξολοκλήρου υπό την εποπτεία της κριτικής επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην κατηγορία Miscellaneous δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες, αυτό το αναλαμβάνει αυτόματα με την υποβολή της υποψηφιότητας η κριτική επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της

Βραβεία

Best Performer Awards
Για τα βραβεία αυτά διαγωνίζονται όλες οι υποψηφιότητες και απονέμονται ξεχωριστά από την κριτική επιτροπή.

Platinum Awards
Απονέμονται Platinum Awards στις υποψηφιότητες µε τις κορυφαίες επιδόσεις στους Πυλώνες βράβευσης Α, Β και Γ.

Grand Αwards
Τα Grand Awards απονέµονται, άνευ υποψηφιότητας, από το σύνολο της βαθµολογίας που έχουν συγκεντρώσει τα προϊόντα ύστερα από πολλαπλές υποψηφιότητες που έχουν υποβάλει οι εταιρείες τους σε όλες τις κατηγορίες.

Vegan Food & Beverage Brand of the Year
Το βραβείο θα απονεµηθεί στo Food & Beverage Brand που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στον Πυλώνα 1. Συγκεκριµένα, κάθε βραβείο (Gold – Silver – Bronze) θα λαµβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Vegan Every Day Essentials Brand of the Year
Το βραβείο θα απονεµηθεί στο Non Food & Beverage Brand που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στον Πυλώνα 2. Συγκεκριµένα, κάθε βραβείο (Gold – Silver – Bronze) θα λαµβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Vegan Service of the Year
Το βραβείο θα απονεµηθεί στο Vegan Service Brand που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στον Πυλώνα 3. Συγκεκριµένα, κάθε βραβείο (Gold – Silver – Bronze) θα λαµβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.