Κρατήστε με ενήμερο για τα Vegan Awards 2025

Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Πυλώνας 1: Food & Beverage

Αφορά καινοτόμα τρόφιμα και ποτά που πρεσβεύουν τις αξίες της Vegan διατροφής.

1.1 Best Meat / Fish Αlternative (Meat/Fish Analogues)

1.1.1. Vegan Burger Alternative
1.1.2. Vegan Chicken Alternative
1.1.3. Vegan Sausage / Cold Cuts / Salami Alternative
1.1.4. Vegan Seafood Alternative
1.1.5. Other Μeat or Fish free Products

1.2 Best Dairy Alternative

1.2.1. Vegan Milk Alternative
1.2.2. Vegan Yogurt Alternative
1.2.3. Vegan Cheese Alternative
1.2.4. Vegan Dessert / Confectionery
1.2.5. Vegan Ice Cream / Frozen Dessert

1.3 Best Vegan Condiments
(π.χ. διατροφική μαγιά, soya sauce, hot sauce, worcestershire sauce, ξύδι, μείγματα μπαχαρικών)

1.4 Best Vegan Confectionery
1.5 Best Vegan Bakery
1.6 Best Vegan Cereal
1.7 Best Vegan Snack
1.8 Best Vegan Meal

(περιλαμβάνονται χορτόπιτες και άλλες πίτες)

1.8.1 Vegan Ready to Eat Meal
1.8.2. Vegan Ready to Cook Meal (RTC)

1.9 Best Vegan Beverage / Drink (περιλαμβάνονται μείγματα για παρασκευή του τελικού προϊόντος στον χώρο πώλησης π.χ. μείγματα γρανίτας)
1.10 Best Vegan Butter Alternative
1.11 Best Vegan Oil
1.12 Best Vegan Spreads, Dips & Sauces
1.13 Best Vegan Protein
1.14 Best Vegan Gluten Free Product
1.15 Best Supplement / Superfoods
1.16 Best Vegan F&B Products in Progress for Certification

Σε αυτή την κατηγορία μπορούν να καταθέσουν υποψηφιότητες εταιρείες οι οποίες διαθέτουν προϊόντα που έχουν ξεκινήσεις τη διαδικασία πιστοποιήσης, αλλά δεν την έχουν ακόμα ολοκληρώσει.

Πυλώνας 2: Every Day Essentials

Αφορά καινοτόμα προϊόντα, καθημερινής φροντίδας και προσωπικής υγιεινής, cruelty free, όπως επίσης ρούχα, αξεσουάρ και είδη διακόσμησης που πρεσβεύουν το Vegan Lifestyle.

2.1 Best Beauty & Personal Care Product

2.1.1. Haircare Product
2.1.2. Skincare Product
2.1.3. Cosmetics Product
2.1.4. Personal Care Product

2.2 Best Kids Care Product

2.3 Best Household Care & Cleaning Product

2.3.1 Best Household Care Product NEW
2.3.2 Best Household Care line NEW
2.3.3 Best Professional Household Cleaner NEW
2.3.4 Best Household Cleaner Brand NEW


2.4 Best Clothes & Apparel

2.4.1. Clothes
2.4.2. Shoes, Bags, Wallets & Belts

2.5 Best Furniture
2.6 Best Gadgets / Novelties
2.7 Best Pet Care Product

Πυλώνας 3: Services

Αφορά υπηρεσίες, media και επιχειρήσεις που πρεσβεύουν είτε εν μέρη είτε στο σύνολό τους το Vegan Lifestyle.

3.1 Best Food Service

3.1.1. Comfort Food Chain
3.1.2. Restaurant/Chain
3.1.3. Restaurant/Chain with Vegan Options
3.1.4. Catering
3.1.5. Cookbook
3.1.6. Recipes Media

3.2 Best Beauty Service
3.3 Best Retail Store
3.4 Best Online Service

3.4.1. Site
3.4.2. Blog
3.4.3. E-shop
3.4.4. Social Media Ad

3.5 Best Hotel
3.6 Best Educational Program

3.6.1. Educational Program
3.6.2. Seminar

Πυλώνας 4: Miscellaneous*

* Στην κατηγορία αυτή υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την κριτική επιτροπή και ο πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μία νέας τέτοιας κατηγορίας καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της είναι εξολοκλήρου υπό την εποπτεία της κριτικής επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην κατηγορία Miscellaneous δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες, αυτό το αναλαμβάνει αυτόματα με την υποβολή της υποψηφιότητας η κριτική επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της.

Κορυφαία Βραβεία / Grand Awards / Platinum

Vegan Food & Beverage Brand of the Year
Το βραβείο θα απονεµηθεί στo Food & Beverage Brand που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στον Πυλώνα 1. Συγκεκριµένα, κάθε βραβείο (Gold – Silver – Bronze) θα λαµβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Vegan Every Day Essentials Brand of the Year
Το βραβείο θα απονεµηθεί στο Non Food & Beverage Brand που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στον Πυλώνα 2. Συγκεκριµένα, κάθε βραβείο (Gold – Silver – Bronze) θα λαµβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Vegan Service of the Year
Το βραβείο θα απονεµηθεί στο Vegan Service Brand που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στον Πυλώνα 3. Συγκεκριµένα, κάθε βραβείο (Gold – Silver – Bronze) θα λαµβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Τα κορυφαία βραβεία δίνονται στους υποψηφίους που έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίες από τις βραβευμένες υποψηφιότητες. Κάθε βραβείο συγκεντρώνει τους εξής βαθμούς:

• Platinum award 10 βαθμοί • Gold award 7 βαθμοί • Silver award 3 βαθμοί • Bronze award 1 βαθμός

Gold – Silver – Bronze Βραβεία
Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία

Gold (Χρυσό): Η μια υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver (Αργυρό): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες ανά κατηγορία)

Bronze (Χάλκινο): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών).

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.