Κρατήστε με ενήμερο για τα Vegan Awards 2025

Vegan Awards 2023

4F8650F4-58BB-4DAC-8C98-7CDC30255FF5

Ethos Vegan SuitesTo Ethos είναι μια εμπειρία. Η ελληνική αυθεντική φιλοξενία συναντά την ανάγκη για μια γενικότερη αλλαγή με σκοπό τη προστασία της γης. Με σεβασμό στη φύση, το περιβάλλον, τα ζώα και στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά δημιούργησαν τo Ethos. Σκοπός τους είναι να προσελκύσουν ανθρώπους που δεν είναι vegan ή δεν έχουν ακόμη καλλιεργήσει την οικολογική τους συνείδηση, ώστε να ζήσουν μια εμπειρία μέσω των διακοπών τους που ίσως τους αφυπνίσει το αίσθημα ευθύνης προς ολόκληρο το κόσμο.