Κρατήστε με ενήμερο για τα Vegan Awards 2025

Μαρούλι θερμοκηπίου

Intelligent Green Crops (I.G.C.)

Το καλοκαίρι του 2016 είδαμε για πρώτη φορά στο διαδίκτυο πως υπερσύγχρονα υδροπονικά θερμοκήπια παράγουν και τροφοδοτούν την αγορά με φυλλώδη λαχανικά και μυρωδικά, με οικονομία στην κατανάλωση νερού για το πότισμα των φυτών περίπου 50% και σε εδαφική έκταση σχεδόν το ένα εικοστό από αυτήν που απαιτείται στις καλλιέργειες επί του εδάφους. Καλοκαίρι του 2020 θέσαμε σε λειτουργία ένα ίδιο θερμοκήπιο το πρώτο στη χώρα μας προσφέροντας καθημερινά φρέσκα και υγιεινά πράσινα λαχανικά χωρίς φυτοφάρμακα στο τραπέζι μας. Πιστεύουμε ότι η πεμπτουσία της φιλοσοφίας και της πράξης της Vegan διατροφής υπηρετείται στον απόλυτο βαθμό από τα προϊόντα μας.