Κρατήστε με ενήμερο για τα Vegan Awards 2025

Vegan Awards 2022

1_28

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ ΠΑΛΑΙΑ ΚΛΗΜΑΤΑ

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣΑπό ξερικούς αμπελώνες άνω των 55 ετών, από την χαρισματική αυτόχθονη ποικιλία Σαββατιανό δημιουργείται αυτό το κρασί το οποίο από την σοδειά του 2020 είναι και VEGAN. Το πρώτο βιοκλιματικό οινοποιείο με ειδικό σχεδιασμό και κατασκευή στην Ελλάδα, σηματοδότηση μιας καινούριας εποχής. Κεντρική ιδέα του κτιριολογικού προγράμματος ήταν η δημιουργία ενός οινοποιείου με έμφαση στην επισκεψιμότητα, με τρόπο που να μην παρεμποδίζεται η διαδικασία της οινοποίησης αλλά και να είναι εφικτή η διοργάνωση προγραμματισμένων εκδηλώσεων τόσο στο εσωτερικό του κτιρίου όσο και στον υπαίθριο χώρο του αμπελώνα.