Κρατήστε με ενήμερο για τα Vegan Awards 2025

Vegan Awards 2022

1_01

Meat alternative

ΧΕΙΡΟΠΡΑΤΤΕΙΝΗ Fry’s στοχεύει να προσθέσει ζωτικότητα στη ζωή σας με αξιόπιστα προϊόντα και να ικανοποιήσει τις καθημερινές διατροφικές ανάγκες με μια γκάμα προϊόντων, που θα σας βοηθήσουν όχι μόνο να αισθάνεστε καλύτερα και να επωφελείστε τα μέγιστα από τη ζωή, αλλά να ελέγξει το ενεργειακό αποτύπωμα στον πλανήτη καθώς συνεχόμενα διερευνά τρόπους μείωσης της επίδρασης στο περιβάλλον. Η επίτευξη αυτού του σκοπού απαιτεί συμπεριφορά υψηλών προδιαγραφών απέναντι στους συνεργάτες μας, στη ζωή με την οποία ερχόμαστε σε επαφή. Οραματιζόμαστε να γίνουμε πρότυπο προς μίμηση για τις εταιρείες του μέλλοντος.