Κρατήστε με ενήμερο για τα Vegan Awards 2025

Vegan Awards 2022

1_02

Lidl Next Level Burger

Lidl HellasΗ Lidl ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των καταναλωτών για εναλλακτικές μορφές κρέατος, που είτε για ηθικούς είτε για οικολογικούς λόγους, επιθυμούν να καταναλώνουν λιγότερο ή καθόλου κρέας ενώ παράλληλα δεν θέλουν να στερούνται τη γευστική απόλαυση του κρέατος, δημιούργησε το vegan «Next Level Burger». Στην Lidl εργάστηκαν εντατικά ώστε να κάνουν τις διαδικασίες και τα προϊόντα πιο βιώσιμα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές και δημιούργησε ένα προϊόν που κάνει καλό στο περιβάλλον, στον άνθρωπο και φροντίζει για την καλή διαβίωση των ζώων.